A A A + | -

Articolul 2403. Modul de contestare

Acceptarea sau renunţarea poate fi contestată printr-o acţiune în anulare depusă în instanţa de judecată de la locul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §1955 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune