A A A + | -

Articolul 2404. Contestarea omiterii termenului de renunţare

Omiterea termenului pentru renunţare poate fi contestată în aceleaşi condiţii ca şi acceptarea moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §1956 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune