A A A + | -

Articolul 2405. Efectele anulării

(1) Anularea acceptării se consideră renunţare, iar anularea renunţării – acceptare.
(2) Notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat să notifice despre anularea renunţării persoana căreia moştenirea i-a revenit în rezultatul renunţării. Dispoziţiile art.2401 alin.(3) se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §1957 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune