A A A + | -

Articolul 2407. Gestiunea afacerilor pînă la renunţare

(1) În cazul în care, pînă la renunţarea la moştenire, moştenitorul a gestionat afacerile masei succesorale, el are, în raport cu cel care va deveni moştenitor, drepturile şi obligaţiile gerantului potrivit dispoziţiilor referitoare la gestiunea de afaceri fără mandat.
(2) În cazul în care, pînă la renunţarea la moştenire, moştenitorul a dispus de un bun din masa succesorală, efectele juridice ale actului de dispoziţie nu sînt afectate de renunţare dacă amînarea nu era posibilă fără un prejudiciu pentru masa succesorală.
(3) Actul juridic care trebuia săvîrşit faţă de moştenitor, chiar dacă a fost săvîrşit înainte de renunţare faţă de cel care a renunţat la moştenire, îşi produce efectele juridice şi după renunţare.


Adnotare:
Originea reglementării: §1959 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune