A A A + | -

Articolul 2409. Prezumţia moştenirii de către stat

(1) În cazul în care ca urmare a procedurii prevăzute la art.2410, moştenitorul nu va fi determinat sau dacă toţi moştenitorii au decăzut din dreptul la moştenire, notarul care desfăşoară procedura succesorală va întocmi un act care să confirme că nu există alţi moştenitori decît statul.
(2) Conform actului menţionat la alin.(1), statul este considerat moştenitor şi i se eliberează certificat de moştenitor în baza moştenirii vacante.
(3) Dispoziţiile prezentului articol nu afectează dreptul moştenitorului de a înainta petiţia de ereditate faţă de stat ca moştenitor în baza moştenirii vacante conform regulilor generale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1964 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune