A A A + | -

Articolul 2410. Anunţul public privind declararea drepturilor asupra moştenirii

(1) Întocmirea actului prevăzut la art.2409 trebuie să fie precedată de un anunţ public privind necesitatea declarării drepturilor asupra moştenirii, cu indicarea termenului pentru declarare. Ordinea publicării şi durata termenului pentru declarare se determină conform procedurii somaţiei publice a creditorilor masei succesorale. Anunţul public poate să nu fie făcut în cazul în care cheltuielile pentru acesta sînt disproporţionat de mari în raport cu valoarea masei succesorale.
(2) Dreptul la moştenire nu va fi luat în considerare dacă, în termen de 3 luni de la expirarea termenului fixat, notarului nu-i vor fi prezentate dovezi referitoare la dreptul la moştenire sau la intentarea acţiunii faţă de stat.


Adnotare:
Originea reglementării: §1965 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune