A A A + | -

Articolul 2413. Aplicarea măsurilor de custodie

(1) Măsurile de custodie pot fi aplicate pînă la acceptarea masei succesorale de către moştenitori, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Notarul aplică măsurile de custodie la proprie iniţiativă, dacă legea nu prevede altfel.
(3) Notarul, de asemenea, poate aplica măsurile de custodie la cererea unui creditor al masei succesorale, a unui legatar sau a altei persoane care are un drept faţă de masa succesorală dacă neaplicarea măsurilor de custodie poate periclita drepturile acelor persoane faţă de masa succesorală.
(4) În cazul unui litigiu cu privire la calitatea de moştenitor, notarul poate aplica măsurile de custodie în baza încheierii instanţei de judecată care examinează litigiul.
(5) În cazurile prevăzute la alin.(3) şi (4), aplicarea măsurii de custodie se poate face după acceptarea moştenirii de către moştenitori, în special dacă activitatea unui moştenitor sau situaţia patrimonială a moştenitorului pune în pericol conservarea masei succesorale şi satisfacerea drepturilor din contul masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1961 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune