A A A + | -

Articolul 2415. Satisfacerea obligaţiilor de către custode

(1) În cazul în care s-a desemnat un custode, acesta, după întocmirea inventarului, va satisface pretenţiile incluse în inventar dacă ele au devenit scadente.
(2) Custodele poate satisface pretenţiile care încă nu sînt scadente doar cu acordul moştenitorilor.
(3) Dacă custodele contestă o pretenţie, el va satisface această pretenţie doar în cadrul procedurii executării silite desfăşurate în condiţiile legii.
(4) Dispoziţiile art.2435 se aplică în mod corespunzător custodelui.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune