A A A + | -

Articolul 2416. Remunerarea custodelui

Custodele masei succesorale are dreptul la o remuneraţie din contul masei succesorale pentru custodia desfăşurată. Remuneraţia se stabileşte de notar, în mărime rezonabilă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune