A A A + | -

Articolul 2417. Încetarea măsurilor de custodie

(1) Notarul dispune încetarea măsurilor de custodie a masei succesorale dacă au încetat să existe temeiurile de aplicare a măsurilor de custodie prevăzute la art.2412 şi 2413.
(2) Notarul dispune încetarea custodiei dacă masa succesorală nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor aferente custodiei, iar persoana care solicită aplicarea măsurilor de custodie nu avansează, la termenul şi contul indicat de notar, sumele care se planifică că vor acoperi cheltuielile respective.
(3) Dacă cererea de aplicare a măsurilor de custodie se soluţionează în temeiul art.2413 alin.(3) sau (4), persoana care solicită aplicarea măsurilor va fi audiată înainte de încetarea măsurilor de custodie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune