A A A + | -

Articolul 2419. Cheltuielile de îngrijire şi de înmormîntare

(1) Moştenitorii suportă toate cheltuielile cauzate de îngrijire şi tratament în timpul ultimei boli a celui care a lăsat moştenirea, precum şi cheltuielile necesare pentru înmormîntare, care trebuie să corespundă obiceiului locului şi mărimii masei succesorale.
(2) Pretenţiile privind plata cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se satisfac din contul moştenirii prioritar faţă de alte creanţe, inclusiv faţă de cele garantate prin ipotecă sau gaj.


Adnotare:
Originea reglementării: §1968 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune