A A A + | -

Articolul 2421. Somarea privind înaintarea creanţelor

Creditorilor masei succesorale li se poate cere declararea creanţelor lor în cadrul procedurii de somare publică în ordinea stabilită de prezenta secţiune.


Adnotare:
Originea reglementării: §1970 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune