A A A + | -

Articolul 2425. Tabelul creanţelor înaintate. Dreptul de acces la actele procedurii

(1) După expirarea termenului-limită al somaţiei, notarul care desfăşoară procedura de somare întocmeşte tabelul creanţelor înaintate pe baza notificărilor depuse în termen şi îl aduce la cunoştinţa solicitantului procedurii şi a moştenitorilor care au acceptat moştenirea.
(2) Notarul trebuie să permită persoanelor indicate la art.2422 alin.(1), creditorului masei succesorale, legatarului, precum şi oricărei alte persoane care demonstrează un interes legitim, să ia cunoştinţă de actele procedurii de somare, inclusiv de notificările creditorilor, de anexele la acestea şi de tabelul creanţelor înaintate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune