A A A + | -

Articolul 2426. Pretenţii care nu sînt atinse

Procedura de somare publică a creditorilor nu aduce atingere drepturilor creditorilor gajişti, ale celor asimilaţi creditorilor gajişti, în cazul insolvabilităţii, şi nici drepturilor creditorilor care, la executarea silită asupra unui imobil, au dreptul la satisfacerea creanţelor lor din contul acestui bun în măsura în care aceste drepturi se referă la satisfacerea din contul bunurilor a obligaţiilor referitoare la aceste bunuri. Aceeaşi regulă se aplică creditorilor ale căror pretenţii sînt garantate prin înregistrare provizorie sau prin notare ori celor care au dreptul să ceară, în cazul insolvabilităţii, separarea din masa debitoare a bunului care constituie obiectul dreptului lor.


Adnotare:
Originea reglementării: §1971 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune