A A A + | -

Articolul 2427. Neatingerea legatelor şi a sarcinilor

Dreptul la legate şi drepturile rezultate din sarcini nu sînt afectate prin procedura de somare publică a creditorilor, prin derogare de la dispoziţiile art.2526 lit.a).


Adnotare:
Originea reglementării: §1972 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune