A A A + | -

Articolul 2428. Excluderea creanţelor neînaintate

(1) Moştenitorul poate refuza satisfacerea creanţei creditorului masei succesorale (creditor exclus) a cărui creanţă nu a fost înaintată în cadrul procedurii de somare publică a creditorilor (creanţă exclusă), dacă masa succesorală se epuizează prin satisfacerea creanţelor creditorilor neexcluşi. Moştenitorul este totuşi obligat să satisfacă creanţa exclusă cu prioritate faţă de obligaţiile ce rezultă din legate şi din sarcini, cu excepţia cazului în care creditorul şi-a înaintat creanţa după satisfacerea obligaţiilor ce rezultă din legate şi din sarcini.
(2) Moştenitorul trebuie să cedeze surplusul în cazul executării silite care prevede satisfacerea creditorului, conform dispoziţiilor legale referitoare la îmbogăţirea nejustificată. Moştenitorul poate refuza predarea bunurilor care intră în componenţa masei succesorale şi care s-au păstrat, plătind contravaloarea lor. Hotărîrea judecătorească definitivă prin care se dispune ca moştenitorul să satisfacă o creanţă exclusă are faţă de un alt creditor acelaşi efect ca şi satisfacerea creanţei.


Adnotare:
Originea reglementării: §1973 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune