A A A + | -

Articolul 2431. Ficţiunea existenţei raporturilor juridice stinse

Dacă se dispune administrarea masei succesorale sau se intentează procesul de insolvabilitate a masei succesorale, se consideră că nu sînt stinse raporturile juridice care s-au stins la deschiderea moştenirii prin întrunirea de către aceeaşi persoană a calităţii de debitor al obligaţiei şi creditor al dreptului corelativ sau de constituitor al garanţiei şi creditor al dreptului garantat.


Adnotare:
Originea reglementării: §1976 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune