A A A + | -

Articolul 2432. Ineficienţa compensării

(1) Dacă, înainte de a se dispune administrarea masei sau a se intenta procesul de insolvabilitate a masei succesorale, un creditor al masei succesorale şi-a compensat creanţa care face parte din masa succesorală cu creanţa moştenitorului, fără consimţămîntul acestuia, după ce se dispune administrarea masei succesorale sau se intentează procesul de insolvabilitate a masei succesorale, compensarea respectivă se consideră ca nu a avut loc.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi atunci cînd creditorul care nu este creditor al masei succesorale a compensat creanţa sa faţă de moştenitor cu o creanţă din masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §1977 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune