A A A + | -

Articolul 2433. Răspunderea moştenitorului pentru administrarea anterioară. Rambursarea cheltuielilor

(1) În cazul în care se dispune administrarea masei succesorale sau se intentează procesul de insolvabilitate a masei succesorale, moştenitorul poartă răspundere faţă de creditorii masei succesorale pentru administrarea de pînă atunci a masei succesorale, ca şi cum de la acceptarea moştenirii ar fi dispus de masa succesorală în calitate de administrator al ei. Faţă de acţiunile moştenitorului legate de masa succesorală, efectuate înaintea acceptării moştenirii, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile referitoare la gestiunea de afaceri fără mandat.
(2) Pretenţiile creditorilor masei succesorale înaintate conform alin.(1) se consideră creanţe care intră în componenţa masei succesorale.
(3) Cheltuielile efectuate de moştenitor sînt acoperite din masa succesorală în măsura în care el ar avea dreptul să ceară rambursarea lor conform dispoziţiilor legale referitoare la mandat sau la gestiunea de afaceri fără mandat.


Adnotare:
Originea reglementării: §1978 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune