A A A + | -

Articolul 2434. Stingerea obligaţiei masei succesorale

Stingerea unei obligaţii a masei succesorale de către moştenitor trebuie considerată de către creditorii masei succesorale ca fiind efectuată din contul masei succesorale dacă, reieşind din circumstanţe, moştenitorul putea considera că masa succesorală va fi suficientă pentru stingerea tuturor obligaţiilor masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1979 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune