A A A + | -

Articolul 2435. Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate a masei succesorale

(1) Dacă moştenitorul află despre starea de incapacitate de plată sau supraîndatorare a masei succesorale, el este obligat să ceară fără întîrziere intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale, însă nu înainte de acceptarea moştenirii. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea moştenitorului faţă de creditori pentru prejudiciul cauzat prin aceasta. În caz că există mai mulţi moştenitori, răspunderea lor pentru acest prejudiciu este solidară.
(2) Pretenţiile creditorilor masei succesorale înaintate conform alin.(1) se consideră că intră în componenţa masei succesorale.
(3) Pentru determinarea suficienţei masei succesorale nu se iau în calcul obligaţiile rezultate din legate şi sarcini, precum şi obligaţiile faţă de creditorii excluşi în sensul art.2428 şi 2429.
(4) Necunoaşterea supraîndatorării din neglijenţă se asimilează cunoaşterii despre starea de incapacitate de plată sau de supraîndatorare. Se consideră neglijenţă în special atunci cînd moştenitorul nu cere somarea publică a creditorilor masei succesorale, cu toate că are motive să presupună că există obligaţii necunoscute ale masei succesorale. Simpla împrejurare că administratorul sau custodele masei succesorale ori executorul testamentar cunoştea starea de incapacitate de plată sau supraîndatorare nu indică neglijenţa moştenitorului.
(5) Nu este obligatorie somarea publică a creditorilor dacă procedura presupune cheltuieli disproporţionat de mari în raport cu valoarea masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1980 BGB

Gheorghe Macovei — Declararea insolvabilității masei succesorale, 2020

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune