A A A + | -

Articolul 2437. Refuzul instituirii administrării

Dispunerea administrării masei succesorale poate să fie refuzată dacă cheltuielile sînt disproporţionat de mari în raport cu valoarea masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1982 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune