A A A + | -

Articolul 2438. Publicitatea instituirii administrării

(1) Notarul este obligat să publice o informaţie despre instituirea administrării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, indicînd numele şi prenumele defunctului, numărul dosarului succesoral şi datele de identificare ale administratorului masei succesorale.
(2) Notarul eliberează administratorului un certificat care îi confirmă calitatea (certificat de administrator al masei succesorale). Certificatul se restituie la încetarea calităţii de administrator al masei succesorale.
(3) Administratorul masei succesorale asigură notarea instituirii administrării masei succesorale în registrele de publicitate a drepturilor care vizează bunurile masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1983 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune