A A A + | -

Articolul 2439. Efectul hotărîrii de instituire a administrării

(1) Odată cu instituirea administrării masei succesorale, moştenitorului şi, dacă există, executorului testamentar i se suspendă dreptul de a administra masa succesorală şi de a dispune de aceasta. În acest caz, pretenţiile faţă de masa succesorală se pot înainta numai administratorului masei succesorale. Dispoziţiile art.74, 77, 83, 92 şi 93 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012 se aplică în mod corespunzător.
(2) Executarea silită şi punerea sechestrului asupra bunurilor care intră în componenţa masei succesorale, la cererea unui creditor care nu este creditor al masei succesorale, sînt interzise.


Adnotare:
Originea reglementării: §1984 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune