A A A + | -

Articolul 2440. Obligaţiile şi răspunderea administratorului masei succesorale

(1) Administratorul este obligat să administreze masa succesorală în interesul creditorilor şi al moştenitorului, avînd inclusiv dreptul de a dispune de bunurile din masa succesorală, şi să asigure, din contul masei succesorale, executarea obligaţiilor masei succesorale indiferent de rangul lor de prioritate.
(2) Administratorul masei succesorale răspunde pentru administrarea masei succesorale şi faţă de creditorii masei succesorale. Dispoziţiile art.2433 alin.(2), 2434 şi 2435 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §1985 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune