A A A + | -

Articolul 2441. Transmiterea masei succesorale

(1) Administratorul masei succesorale transmite moştenitorului ceea ce a rămas din masa succesorală abia atunci cînd sînt stinse obligaţiile cunoscute ale masei succesorale.
(2) Dacă o obligaţie nu poate fi executată la moment sau dacă ea este litigioasă, transmiterea masei succesorale se poate face numai dacă s-a acordat o garanţie creditorului. Pentru o creanţă afectată de condiţie nu este necesară acordarea unei garanţii dacă posibilitatea împlinirii condiţiei este atît de îndepărtată, încît creanţa nu are actualmente o valoare patrimonială.
(3) Administratorul masei succesorale va transmite moştenitorului şi notarului care desfăşoară procedura succesorală o dare de seamă despre administrare, iar notarul va dispune încetarea administrării masei succesorale şi va asigura radierea menţiunii despre administrare din registrele de publicitate.


Adnotare:
Originea reglementării: §1986 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune