A A A + | -

Articolul 2442. Remunerarea administratorului. Rambursarea cheltuielilor

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul masei succesorale are dreptul la o remuneraţie corespunzătoare, a cărei mărime se stabileşte de către notarul care desfăşoară procedura succesorală.
(2) Administratorul masei succesorale, de asemenea, are dreptul la rambursarea cheltuielilor aferente administrării. Dispoziţiile art.1495 se aplică în mod corespunzător.
(3) Remuneraţia şi cheltuielile sînt acoperite din masa succesorală, chiar dacă au fost avansate de un moştenitor, un creditor sau o altă persoană cu interes legitim.


Adnotare:
Originea reglementării: §1987 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune