A A A + | -

Articolul 2443. Încetarea administrării masei succesorale

(1) Administrarea masei succesorale încetează de plin drept odată cu intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale.
(2) Administrarea masei succesorale poate fi revocată de către notarul care desfăşoară procedura succesorală dacă cheltuielile pentru ea depăşesc valoarea masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1988 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune