A A A + | -

Articolul 2444. Excepţia de epuizare a masei succesorale

(1) Dacă procesul de insolvabilitate a masei succesorale a încetat ca urmare a distribuţiei finale a masei succesorale sau prin confirmarea de către instanţa de judecată a planului procedurii de restructurare, atunci moştenitorul răspunde conform dispoziţiilor art.2428 şi 2429 alin.(2). Cu toate acestea, pentru obligaţiile masei succesorale guvernate de planul procedurii de restructurare moştenitorul răspunde conform planului.
(2) Creanţele faţă de masa succesorală care, în cadrul procesului de insolvabilitate, nu au fost incluse în tabelul definitiv consolidat al creanţelor se consideră excluse în sensul art.2428.


Adnotare:
Originea reglementării: §1989 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune