A A A + | -

Articolul 2446. Consecinţele ridicării excepţiei de insuficienţă a masei succesorale

(1) Dacă moştenitorul face uz de dreptul său prevăzut de art.2445, răspunderii sale şi dreptului său la rambursarea cheltuielilor li se aplică dispoziţiile art.2433 şi 2434.
(2) Raporturile juridice, stinse la momentul deschiderii moştenirii prin întrunirea calităţii de debitor şi creditor de către aceeaşi persoană sau prin întrunirea creanţei şi a garanţiei de către aceeaşi persoană, în raporturile dintre moştenitor şi creditor se consideră că nu s-au stins.
(3) Hotărîrea definitivă prin care se dispune ca moştenitorul să satisfacă cerinţele unuia dintre creditori are pentru un alt creditor acelaşi efect ca şi satisfacerea creanţelor.
(4) Obligaţiile care rezultă din dreptul la legate şi sarcini trebuie să fie luate în considerare de moştenitor ca şi cum ele ar fi trebuit executate în cadrul procesului de insolvabilitate a masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §1991 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune