A A A + | -

Articolul 2447. Supraîndatorarea în rezultatul legatelor şi sarcinilor

Dacă supraîndatorarea moştenirii rezultă din legate şi sarcini, moştenitorul este în drept, chiar dacă nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.2445, să înceapă satisfacerea acestor creanţe conform dispoziţiilor art.2445 şi 2446. Moştenitorul poate refuza să predea bunurile din componenţa masei succesorale care s-au păstrat, plătind contravaloarea acestora.


Adnotare:
Originea reglementării: §1992 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune