A A A + | -

Articolul 2448. Dreptul de a întocmi un inventar

Moştenitorul are dreptul să depună la notar o listă care cuprinde componenţa masei succesorale (inventarul).


Adnotare:
Originea reglementării: §1993 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune