A A A + | -

Articolul 2449. Stabilirea termenului pentru întocmirea inventarului

(1) La cererea unui creditor al masei succesorale, notarul trebuie să stabilească moştenitorului un termen pentru întocmirea inventarului (termen de inventariere). Dacă inventarul nu a fost depus pînă la expirarea termenului, moştenitorul răspunde nelimitat pentru obligaţiile masei succesorale.
(2) Creditorul care depune cererea trebuie să justifice temeinicia creanţelor sale. Stabilirea termenului rămîne valabilă dacă se constată că creanţa nu există.


Adnotare:
Originea reglementării: §1994 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune