A A A + | -

Articolul 2450. Durata termenului de inventariere

(1) Termenul pentru întocmirea inventarului trebuie să fie de cel puţin o lună şi de cel mult 3 luni. Termenul se calculează de la recepţionarea actului prin care acesta a fost stabilit.
(2) Dacă termenul este stabilit pînă la acceptarea moştenirii, acesta începe să curgă doar din momentul acceptării moştenirii.
(3) La cererea moştenitorului, termenul se poate prelungi, la discreţia notarului.


Adnotare:
Originea reglementării: §1995 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune