A A A + | -

Articolul 2451. Stabilirea unui nou termen

(1) Dacă, din motive în afara controlului său, moştenitorul a fost împiedicat să depună inventarul în termen, să ceară prelungirea termenului de inventariere cînd există circumstanţe justificate sau să respecte termenul de 2 săptămîni prevăzut la alin.(2), atunci, la cererea acelui moştenitor, notarul va stabili un nou termen pentru depunerea inventarului.
(2) Cererea privind stabilirea unui nou termen trebuie depusă în termen de 2 săptămîni de la înlăturarea impedimentului şi nu mai tîrziu de 1 an de la expirarea termenului stabilit prima dată.
(3) Pînă la stabilirea unui nou termen de către notar, dacă este posibil, trebuie audiat creditorul masei succesorale la cererea căruia s-a stabilit termenul iniţial.


Adnotare:
Originea reglementării: §1996 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune