A A A + | -

Articolul 2452. Suspendarea cursului termenului

Curgerii termenului de inventariere şi a termenului de 2 săptămîni prevăzut la art.2451 alin.(2) i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.398 alin.(1) lit.d), care reglementează calcularea termenului de prescripţie extinctivă.


Adnotare:
Originea reglementării: §1997 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune