A A A + | -

Articolul 2453. Moartea moştenitorului pînă la expirarea termenului

Dacă moştenitorul decedează înainte de expirarea termenului de inventariere sau înainte de expirarea termenului de două săptămîni prevăzut la art.2451 alin.(2), termenul nu se va considera împlinit înainte de expirarea termenului pentru renunţarea la moştenirea lăsată de moştenitor.


Adnotare:
Originea reglementării: §1998 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune