A A A + | -

Articolul 2456. Conţinutul inventarului

(1) Inventarul trebuie să cuprindă toate bunurile şi toate obligaţiile care intră în componenţa masei succesorale existente la momentul deschiderii moştenirii.
(2) Inventarul va include şi descrierea bunurilor care intră în componenţa masei succesorale, în măsura în care aceasta este necesară pentru stabilirea valorii lor, precum şi evaluarea bunurilor respective.


Adnotare:
Originea reglementării: §2001 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune