A A A + | -

Articolul 2457. Întocmirea inventarului de către moştenitor

La întocmirea inventarului, moştenitorul trebuie să cheme în asistenţă o autoritate competentă, un funcţionar public competent sau un notar. Inventarul se semnează de către moştenitor şi se contrasemnează de către cel chemat să-l asiste.


Adnotare:
Originea reglementării: §2002 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune