A A A + | -

Articolul 2459. Invocarea inventarului existent

În cazul în care la notar există un inventar care corespunde dispoziţiilor art.2457 şi 2458, este suficient dacă, înaintea expirării termenului de inventariere, moştenitorul declară notarului că îşi însuşeşte acest inventar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2004 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune