A A A + | -

Articolul 2460. Răspunderea nelimitată a moştenitorului în caz de neveridicitate a inventarului

(1) Dacă moştenitorul omite intenţionat să includă în inventar o parte esenţială a bunurilor masei succesorale sau, în scopul prejudicierii creditorilor, admite includerea unei obligaţii inexistente, atunci acesta răspunde nelimitat pentru toate obligaţiile masei succesorale. Această regulă se aplică şi atunci cînd, în cazul prevăzut la art.2458, moştenitorul refuză să ofere informaţii sau tergiversează intenţionat un timp îndelungat să le furnizeze.
(2) Dacă datele despre bunurile moştenirii sînt incomplete şi nu există situaţiile prevăzute la alin.(1), atunci moştenitorului i se poate stabili un nou termen de inventariere pentru efectuarea completărilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2005 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune