A A A + | -

Articolul 2461. Declaraţia pe proprie răspundere a moştenitorului

(1) La cererea unui creditor al masei succesorale, moştenitorul va depune o declaraţie pe proprie răspundere în faţa notarului că datele din inventar despre bunurile care intră în componenţa masei succesorale sînt, după cunoştinţa sa, complete şi veridice.
(2) Înainte de a depune declaraţia, moştenitorul poate completa inventarul.
(3) Moştenitorul care refuză să depună declaraţia conform alin.(1) poartă răspundere nelimitată faţă de creditorul care a depus cererea. Această regulă se aplică şi atunci cînd moştenitorul nu se prezintă la termenul stabilit iniţial sau la noul termen stabilit în baza cererii creditorului, cu excepţia cazului în care există un motiv suficient de întemeiat pentru neprezentare.
(4) Acelaşi creditor sau un altul poate cere ca moştenitorul să depună repetat declaraţia numai dacă există motive de a crede că moştenitorul a aflat despre existenţa altor bunuri succesorale după ce a depus declaraţia precedentă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2006 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune