A A A + | -

Articolul 2462. Răspunderea în cazul mai multor cote succesorale

Dacă un moştenitor este chemat la mai multe cote succesorale, răspunderea sa pentru obligaţiile masei succesorale se stabileşte în privinţa fiecărei cote succesorale ca şi cum cotele respective ar aparţine unor moştenitori diferiţi. Această regulă se aplică în cazurile acrescămîntului şi în cele prevăzute la art.2189 numai cînd cotele succesorale sînt grevate în mod diferit.


Adnotare:
Originea reglementării: §2007 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune