A A A + | -

Articolul 2463. Prezumţia la întocmirea inventarului

Dacă inventarul a fost depus în termen, în raporturile dintre moştenitor şi creditorii masei succesorale se prezumă că la momentul deschiderii moştenirii nu au existat alte bunuri ale masei succesorale decît cele indicate în inventar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2009 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune