A A A + | -

Articolul 2464. Accesul la inventar

Notarul trebuie să permită consultarea inventarului oricărei persoane care îşi justifică interesul legitim în acest sens.


Adnotare:
Originea reglementării: §2010 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune