A A A + | -

Articolul 2465. Statul în calitate de moştenitor legal

Statului în calitate de moştenitor legal nu i se poate stabili un termen de inventariere. Statul are obligaţia să ofere creditorilor masei succesorale informaţii despre valoarea masei succesorale. Răspunderea statului în calitate de moştenitor legal se limitează la valoarea masei succesorale în toate cazurile.


Adnotare:
Originea reglementării: §2011 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune