A A A + | -

Articolul 2466. Custodele masei succesorale. Administratorul masei succesorale

(1) Custodelui masei succesorale, desemnat în conformitate cu art.2414, nu i se poate stabili un termen de inventariere. El este obligat să ofere creditorilor masei succesorale informaţii despre valoarea masei succesorale. Custodele masei succesorale nu poate renunţa la limitarea răspunderii moştenitorului.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi administratorului masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2012 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune