A A A + | -

Articolul 2467. Efectele răspunderii nelimitate a moştenitorului

(1) Dacă moştenitorul poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile masei succesorale, dispoziţiile art.2428-2430 şi 2432-2435 nu se aplică. În acest caz, moştenitorul nu are dreptul să ceară instituirea administrării masei succesorale. Totuşi, moştenitorul poate invoca limitarea răspunderii conform dispoziţiilor art.2428 sau 2429 dacă ulterior intervine o situaţie descrisă de dispoziţiile art.2449 alin.(1) al doilea enunţ sau ale art.2460 alin.(1).
(2) Aplicarea dispoziţiilor art.2432-2435 şi dreptul moştenitorului de a cere instituirea administrării masei succesorale nu sînt excluse prin faptul că moştenitorul răspunde nelimitat faţă de unii dintre creditorii masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2013 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune