A A A + | -

Articolul 2468. Excepţia în primele 3 luni

(1) Moştenitorul are dreptul să refuze îndeplinirea obligaţiilor masei succesorale în decursul primelor 3 luni de la acceptarea moştenirii, dar nu şi după data depunerii inventarului.
(2) Pentru perioada în care are dreptul să refuze executarea obligaţiilor conform prevederilor alin.(1), moştenitorul datorează doar dobînda de întîrziere la rata prevăzută la art.874. Debitorul consumator nu datorează nici asemenea dobîndă de întîrziere.


Adnotare:
Originea reglementării: §2014 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune