A A A + | -

Articolul 2470. Excluderea excepţiilor în cazul răspunderii nelimitate

(1) Dispoziţiile art.2468 şi 2469 nu se aplică dacă moştenitorul poartă răspundere nelimitată.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care un creditor, conform dispoziţiilor art.2426, nu este afectat de somarea publică a creditorilor masei succesorale, sub rezerva că nu se are în vedere un drept obţinut abia după momentul deschiderii moştenirii în cadrul procedurii executării silite sau în baza unui sechestru şi nici înregistrarea provizorie sau notarea într-un registru de publicitate efectuată după momentul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2016 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune